Vi använder cookies

Vi använder cookies från Google för att låta Google lagra data om våra besökare.
Det betyder att Google kommer lagra information om din web-läsare och din IP-adress. Med dessa data kan vi på LäraNära stilla vår nyfikenhet kring när besökare är vår sida och var de befinner sig i världen.
Vi tillåter inte att Google sparar data för att användas för annonsering.

Godkänner du detta?
(Du har redan godkänt tidigare)
(Du har nekat detta tidigare)

   
;

Majkursen 2

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förstå olika aspekter av de samhällsarenor där unga verkar och etablerar sig, inom EU, nationellt, regionalt och lokalt samt hur dessa nivåer samverkar och påverkas sinsemellan.
  • redogöra för och förstå olika aspekter av ungas levnadsvillkor och hur det påverkar ungas möjligheter i etableringsprocessen till vuxen.
  • förstå och på ett överskådligt sätt beskriva vilka rättigheter unga har och ha kunskap om strukturella hinder som bidrar till ojämlika villkor för att få sina rättigheter tillgodosedda, till exempel p g a diskriminering och andra osynliga barriärer.
Oj
Fyll i
Felaktig e-postadress
Vi vill försäkra oss om att din e-post fungerar bra, eftersom vi kommer att att sända en inloggningskod dit var gång du ska logga in på kursen. Tryck på knappen nedan så skickar vi en kod till "email". Kontrollera din e-post och skriv in koden du fått i rutan nedan. Sedan kan du fortsätt med betalning av kursen.