Välkommen till kursen
Långvarig smärta

Äntligen tillbaka

Vår mycket uppskattade kurs inom smärta och smärtbehandling är nu uppdaterad av en av landets ledande experter på området. Du studerar när det passar dig, fram till en deadline, varfter kursen avslutas med ett halvdags seminarium online.

Skaffa den kunskap och de verktyg du behöver i möten med patienter med långvarig smärta.

Smärta ska tas på allvar

Det är få områden inom medicinen som är viktigare än smärta och ca 20 procent av Europas befolkning lider av påtaglig långvarig smärta. Kunskap inom detta område blir allmer viktig.

Kursen vill ge verktyg för läkaren i den kliniska vardagen och att mötet med patienter med långvarig smärta inte ska vara förenat med en känsla av maktlöshet.

I kursen kombineras översiktliga föreläsningar med djupdykningar i kurslitteraturen och läroboken Långvarig smärta – Smärtmedicin volym 2, Liber (2021). Emmanuel Bäckryd och Mads Werner är redaktörer. Denna bok, värd 1 280 SEK, ingår i kursavgiften och skickas hem före kursstart utan extra kostnad.
Emmanuel Bäckryd är föreläsare för allt inspelat material och övergripande kurs- och kvalitetsansvarig.

Kursen avslutas med ett seminarium som leds av erfarna smärtläkare där ni kommer att diskutera olika patientfall.

Kursinnehållet
Att möta patienter med långvarig smärta
Smärtfysiologi med speciellt fokus på långvarig smärta
Smärtanalys
Rehabiliteringsperspektiv vid långvarig smärta
Farmakologisk behandling av långvarig smärta
Kurslängd
ca 20 timmars studier fördelat på
Föreläsningar 6 timmar
Studier i litteraturen 10 timmar
Seminarium 4 timmar
Du lägger själv upp dina egna studier under en 5 veckorsperiod, det är enbart seminariet som är schemalagd.
Målgrupp
AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning) men även Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Kiropraktor och Naprapat kommer ha stor utdelning av kursen.
Intyg anger mål
Mål enligt 2015-års målbeskrivning:
Allmänmedicin c10, Rehabiliteringsmedicin Delmål c9, Smärtlindring Delmål c1, c2, c4 och c5

Mål enl. 2021-års målbeskrivning:
Allmän medicin Delmål STc14, Rehabiliteringsmedicin Delmål STc9, Smärtlindring Delmål STc1, STc2 och STc12
Certifierad
LIPUS granskar just nu kursen och certifiering klar inom kort. (https://www.lipus.se/)
Pris
9 500 SEK exkulsive moms per deltagare inklusive kurslitteratur. Faktureras.
Kursledare
Jens Draiby, specialist i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Sakkunnig i utveckling av vård för långvarig smärta i region Dalarna.
Sylvia Augustini, Överläkare på Smärtcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Specialist i smärtlindring och allmänmedicin.
Lena Fagerud, specialist inom rehabiliteringsmedicin, smärtlindring, allmänmedicin.
Kursstarter under vår 2025
Grupp med schemalagt seminarium 12 maj
Start 7 april och avslutning med seminarium 12 maj kl 13-16:30
Senast anmälan 1 februari 2025.
Fler kursstarter
Nya kursstarter kommer att annonseras här inom kort.