Vi använder cookies

Vi använder cookies från Google för att låta Google lagra data om våra besökare.
Det betyder att Google kommer lagra information om din web-läsare och din IP-adress. Med dessa data kan vi på LäraNära stilla vår nyfikenhet kring när besökare är vår sida och var de befinner sig i världen.
Vi tillåter inte att Google sparar data för att användas för annonsering.

Godkänner du detta?
(Du har redan godkänt tidigare)
(Du har nekat detta tidigare)

   
;

Välkommen till kursen
Vägen till symtomlindring vid avancerad cancersjukdom

För dig som är ST-läkare inom onkologi, palliativ medicin eller smärta. Kursen ger dig verktyg för att lindra symtom hos patienter med avancerad cancersjukdom, från djupa existentiella frågor till läkemedelsbehandling. Du får tillgång till inspelade föreläsningar och seminarier där du kan använda dina nya kunskaper praktiskt. Anmäl dig idag och hjälp dina patienter att må bättre.

Vägen till symtomlindring vid avancerad cancersjukdom

Kursen omfattar olika aspekter från djupt mänskliga existentiella frågor till läkemedelsbehandling vid svåra smärttillstånd. Vi har samarbetat med ledande specialister inom området för att ta fram en kurs som är relevant, aktuell och omfattande. Under kursen kommer du att ha tillgång till en serie inspelade föreläsningar på vår LäraNäraplattform.

Dessutom kommer det att finnas två seminarier där vi kommer att diskutera olika patientfall. Vi tror att dessa seminarier kommer att ge dig möjlighet att använda dina nya kunskaper på ett praktiskt och relevant sätt.

Kursinnehållet
Del ett
Introduktion till kursen Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom
Kirurgiska och radiologiska interventioner
Nutrition och cancerkakexi
Komplexa symtom vid avancerad cancer
Cancerrehabilitering vid avancerad cancer
Del två
Allmän farmakologi
Kommunikation med smärtpatienter
Smärtlindring vid avancerad cancersjukdom
För vem, hur mycket?
Kurslängd: ca 20 timmars studier varav 2 x 3 timmar är seminarier via zoom och resten inspelade föreläsningar.
Målgrupp: ST-läkare i onkologi, palliativ medicin eller smärta.
Intyg anger mål: Specialitet onkologi: Delmål B5 - Palliativ vård och delmål C5 - Smärta och andra symtom.
Pris: 9 900 SEK exkulsive moms per deltagare. Faktureras.
Kursledare
Dessa två är seminarieledare för första delen som handlar om komplexa symtom och existentiell smärta:
Peter Ekevig, specialist i onkologi och palliativ medicin, överläkare Palliativa enheten Karlstad.
Carina Modéus, specialist i onkologi och psykiatri, överläkare Palliativa teamet Kronoberg, Regional patientprocessledare palliativ vård, RCC syd.
Dessa två håller seminariet för andra delen som handlar om avancerad smärtbehandling:
Anna Ekelund, Specialist i anestesi-och Intensivvård med tilläggsspecialiteterna Smärtlindring och Palliativ Medicin, idag verksam inom Smärtlindring.
Sylvia Agustini, Specialist i smärtlindring med lång erfarenhet inom palliativ medicin
Kursstart höst under 2023
Kursstart för alla grupper 1 oktober då inloggning till kursen skickas ut.
Senaste ansökningsdag 1 sept.
Grupp 1
1:a seminariet med Carina Modéus 15 november kl 13-16
2:a seminariet med Anna Ekelund/Sylvia Agustini 7 december kl 13-16
Grupp 2
1:a seminariet med Peter Ekevig 28 november kl 13-16
2:a seminariet med Anna Ekelund/Sylvia Agustini 14 december kl 13-16
Beskrivning
Kursen Vägen till symtomlindring vid avancerad cancersjukdom är onlinebaserad och indelad i två delar. Varje del avslutas med ett seminarium. Du får tillgång till inspelade föreläsningar på LäraNäraplattformen som du kan titta på i din egen takt under en 5-veckorsperiod.
Kursen innehåller två sammankomster via Zoom där varje sammankomst är 3 timmar lång och leds av erfarna experter. Sammankomsterna fokuserar på att diskutera patientfall, men du kan också ta upp egna frågor och funderingar.
Du har en deadline att vara klar, men materialet kan repeteras valfritt antal gånger och finns tillgängligt även efter att kursen har avslutats.