Under ett decennium har LäraNära levererat högkvalitativa utbildningar till landets läkare och sjuksköterskor inom bland annat onkologiområdet.
Nu erbjuder vi ett komplett digitalt kursmaterial i Anatomi och Fysiologi för alla studenter inom vårdutbildning.

Anatomi och Fysiologi

Kursen Anatomi och Fysiologi är ett färdigt utbildningsmaterial som kan börja användas direkt.
Vår utbildningsplattform är mycket lättnavigerad och användarvänlig. Studenterna loggar in med sin e-postadress samt lösenord och sen har de tillgång till materialet på sin dator, läsplatta eller mobil och kan repetera otaliga gånger.
Kursen riktar sig till studenter som läser till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biomedicinsk analytiker och tandläkare.

Kursinnehåll:

Föreläsningar om Cellen, Rörelsesystemet, Respirationssystemet, Huden och två föreläsningar om Cirkulationssystemet. En föreläsning om Matspjälkningssystemet, Urinsystemet och fyra om Nervsystemet. En föreläsning om Endokrina system och slutligen en föreläsning om Fortplantningssystemet.

Fördelarna med vår online utbildning:

  • Studenterna känner frihet att arbeta med materialet när som helst och var som helst.
  • Ni kommer frigöra undervisningsresurser, arbetsbelastningen för lärarna minskas.
  • Ingen föreläsning kommer att missas på grund av sjukdom.
  • Det finns en mängd prov i kursen i form av självrättande flervalsfrågor. Vi vågar påstå att antalet underkända tentamina kommer minskas.

 

LäraNära Akademien bygger på vår långa erfarenhet av digitala utbildningar inom medicin, hälsa- och sjukvård. Vår nya utbildning Anatomi och Fysiologi lanserar vi nu med ett introduktionspris på 120 SEK per student under 2018, ordinarie pris blir sedan 190 SEK per student. Moms tillkommer på priset. Vi har inga bindande avtal.

Vill du kan se kursen eller har andra frågor så kontakta oss gärna
på tel 042-12 34 30
E-post: info@laranara.se