Kursinnehåll

Vi har en lång erfarenhet av att ta fram kursmaterial. Vi bygger from start eller översätter och/eller redigerar existerande innehåll. Här är några exempel.

Varian är världsledande tillverkare av medicintekniska produkter och programvara för strålbehandling av cancer. De har engagerat LäraNära för bygget av innehåll för sina utbildningsprogram "Access to Care"

Access to Care är ett utbildningsprogram huvudsakligen riktat till mot utvecklingsländer. Det syftar till att höja den professionella nivån av sjukhusfysiker och sjuksköterskor inom strålbehandling.

LäraNära har, tillsammans med svenska experter, ansvar för bygget av kursinnehåll för sjukhusfysiker inom radioterapi. Detta inkluderar redaktionellt arbete, illustrationer och texter, inspelningar av föreläsningar och slutligen driftsättning inom LäraNärasystemet.

Utbildning av Patientföreträdare

Regionalt cancercentrum Stockholm and Gotland kommer under 2015 ta fram en kurs som riktar sig mot patientföreträdare.
LäraNära är engagerade för att stödja framtagandet av denna kurs. Det om fattar såväl redaktionellt arbete som inspelningar av speakers till föreläsningar.

Målet är att utveckla relationen mellan sjukvården och patienter med närstående så att vården kan utvecklas på bästa sätt. Patienterna och deras närstående är av största vikt som kompetensresurs vilket RCC i regionen tar till vara på vid utarbetande av framtidens vårdprocesser.

Smärta - Klinik och behandling

I mer än 10 år har läkemedelsbolaget Mundipharma AB drivit kurser inom området smärta och smärtbehandling. Hela tiden med LäraNära som plattform.

LäraNära har varit ansvariga för att ta fram och underhålla kursinnehållet tillsammans med experter.
Kursen är nu de-facto standardintroduktionen inom området smärta för nya läkare i Sverige.

Från och med 2017 tar LäraNära över huvudmannaskapet för dessa utbildningar.
Läs mer

Partner: Mundipharma AB