Exempel på kurser

Här är några exempel på hur LäraNära används. Kanske det finns en kurs som du vill delta i?

I LäraNära är det enkelt att dela innehållet med andra som önskar använda materialet.
Om du finner innehåll som skulle passa din utbildning är du välkommen att kontakta oss.

Onkologiområdet

 • Cytostatikakörkortet för sjuksköterskor.
  Denna mycket framgångsrika kurs har getts till över tusen sjuksköterskor inom cancervården under de senaste tio åren. Den täcker såväl kliniska aspekter som arbetsmiljöaspekter i samband med behandling med cytostatika.
  Kursen har använts vid Lunds Universitetssjukhus samt Regionalt Cancer Centrum i Göteborg.

  Mkt nöjd med utbildningen. Bra upplägg och trevlig sammankomst med utbyte av erfarenheter från andra delar av landet. Viktigt med en utbildning i ett ämne som betyder så mkt för vår arbetsmiljö och oss själva som vårdpersonal.

  Är bara så nöjd med hela utbildningen och ser fram emot nästa!
 • I Danmark har Professionshøjskolen Metropol sedan många år gett en motsvarande kurs i kemoterapi för Danska sjuksköterskor. Man är nu inne på andra generationens kursinnehåll och antalet kursdeltagare är över hundra per år från hela Danmark.
 • Lunds Universitet ger kurser för läkare och sjuksköterskor inom radioterapi samt poänggivande kurser i onkologi för blivande kontaktsjuksköterskor. Se Flexibel utbildning för mer information,

  Mkt suverän kurs, bästa kurs jag någonsin gått!

  Ovanligt bra kurs! Den bästa jag har gått under ST-utbildningen.
 • Aarhus Universitetssjukhus i Danmark har hjälp av LäraNära för sina kurser för läkare och radiografer som en del av deras specialistträning.

Anatomi och fysiologi

 • Kursen Anatomi och fysiologi finns på både Engelska och svenska och är en del av Varians utbildningsprogram "Access to Care".
  Kontakta oss för mer information

Övrigt

 • Consensum ger ett antal olika kurser på distans inom området vård och hälsa.
 • Yrkeshögskolan i Helsingborg ger kurser inom en rad olika områden. Bland dem tandsköterskor, elektroingenjörer och Kart- och mätningstekniker.
 • Slöjd.nu är framgångsrika med sitt Slöjdlexikon som används på skolor runt om i landet.
 • Succé med idrott levererar en serie instruktions-videos för gymnastik. Dessa används även vid utbildningen av gymnastiklärare.