LäraNära

Det handlar om att Lära och att Lära Ut

Vi vet hur man ger utbildning på Internet

I mer än 10 år har LäraNära har varit verktyget för framgångsrik utbildning.
Vi täcker ett spann från enkla instruktionsfilmer för barn upp till specialistutbildningar i ett flertal länder.

Mer »

Vi vet hur man skapar en kurs

Vi har en lång erfarenhet av att skapa kursinnehåll.
Om du inte har egna resurser för att bygga din kurs står vi till ditt förfogande.

Mer »

Vi kanske redan har kursen för dig

Smärta klinik och behandling
LäraNära tar över huvudmannaskapet för tre populära kurser.

Mer »

Se några exempel på hur LäraNära används

Mer »