Lärplattform

LäraNära är ett komplett system för att ge utbildningar online

Några funktioner för studenterna i LäraNära Online

Informativ och tydlig med behaglig färgsättning.
Pedagogisk och lättläst som en studieplattform ska vara!
Katja A - Vårdstuderande
 • LäraNära Online är en HTML5 -applikation som fungerar bra i vanliga webläsare på såväl stationära datorer som läsplattor och smarta mobiler.
 • Enkel presentation och navigering i kursinnehållet gör att kursdeltagaren vet vad hon ska göra. Detta minimerar starttiden för kursdeltagaren att komma igång med kursen.
 • Fulltext sök i hela kursmaterialet
 • Video och ljudinnehåll strömmas via närmaste server i ett globalt server-nätverk. Detta ger pålitlig uppspelning av föreläsningar oavsett var i världen du befinner dig.
 • Forum och en enkel anslagstavla, för att diskutera och dela med de andra kursdeltagarna.
 • Enkelt att kommunicera genom forum, kurslogg eller genom att skicka mail till enskilda eller till hela grupper.
Det är en positiv upplevelse att få jobba med LäraNära.
Sjuksköterska på kursen cytostatikakörkortet

Några funktioner för kursledare

 • Samma HTML5-applikation som för studenterna
 • Du får en snabb överblick över kursdeltagarnas framsteg och kan mycket enkelt kommentera och ge feedback på uppgifter.
 • Komplett mailfunktion för att göra utskick till hela eller delar av en grupp.
 • Du kan få en daglig rapport över kursdeltagarnas aktivitet och varningar för studenter som varit inaktiva alltför länge.
 • Du kan skriva in meddelanden till kursdeltagarna som visas mellan bestämda tidpunkter.
Repetition - bra med LäraNära systemet. Läsa in i förväg, träffas och frågor och svar gås igenom. Suverän pedagogik!
Läkare på strålbehandlingskurs

Några funktioner för dig som ska författa kursmaterial

 • Skapa innehåll i din webb-läsare. Du behöver inga kunskaper i webb-programmering eller HTML.
 • Du kan lätt lägga upp föreläsningar med bild+ljud, video eller en blandning av bägge.
 • Allt innehåll är uppbyggt av små enheter som kan återanvändas. Detta gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt specialdesigna kurser för olika målgrupper där delar av innehållet är delat medan andra delar är unika för målgruppen.
 • Välj bland ett antal olika uppgiftstyper för att skapa uppgifter för kursdeltagarna.
 • Stora möjligheter till automatisering för att öka kvaliteten på kurserna utan att öka arbetsbelastningen för lärare.
Den har varit en av de bästa kurser jag har varit med i. Mkt bra med lättillgängliga föreläsningar som man kan lyssna på hur många ggr man vill och med självrättningsfrågorna.
Läkare på strålbehandlingskurs