Smärta klinik och behandling

LäraNära tar över huvudmannskapet för denna kurs från och med 2017.

Denna populära kurs har drivits av Mundipharma AB under mer än 10 år. Nu kommer vi på LäraNära se till att den fortfarande finns att tillgå.

Till anmälan

De tre kurserna Cancerrealterad smärta, Akut smärta och Långvarig smärta har drivits av Mundipharma AB på LäraNäraplattformen under mer än 10 år. Vi tackar för förtroende att ha fått leverera teknik och innehåll!
Nu kommer vi på LäraNära se till att den fortfarande finns att tillgå och vi tar över huvudmannskapet från och med 2017. Välkommen med din anmälan!

 • Målgrupp
  Färdiga specialister (Fortbildning), Läkare under specialistutbildning/ST
  Utbildningen riktar sig till kliniskt aktiva läkare med intresse för rationell och praktiskt inriktad behandling av patienter med smärta.
  Kursen riktar sig inte mot sjuksköterskor.
 • Specialiteter
  Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Internmedicin, Kirurgi, Neurologi, Obstetrik och gynekologi, Onkologi, Ortopedi, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Smärtlindring, Urologi

Kursens mål och förväntade resultat

 • Övergripande mål
  Deltagarna ska efter kursen kunna göra en praktisk smärtanalys, redovisa en behandlingsstrategi och genomföra en rationell behandling av patienter med akut smärta, långvarig smärta eller cancerrelaterad smärta utifrån ett farmakologiskt perspektiv.
 • Resultat för deltagaren
  Kursdeltagaren ska kunna genomföra en praktisk smärtanalys, definiera relevanta problemställningar och välja effektiv behandlingsstrategi. Dessutom ska kursdeltagaren självständigt kunna genomföra eller planera lämplig farmakologisk eller ickefarmakologisk behandlingsmetod inom områdena akut smärta, långvarig smärta eller cancerrelaterad smärta.
 • Resultat för patient och samhället
  En förbättrad analys och behandling av akut smärta, långvarig smärta eller cancerrelaterad smärta minskar patientens lidande och befrämjar rehabiliteringsprocessen. Utbildningsinsatser inom dessa områden bör leda till påtagliga förbättringar av vårdkvalitet och effektivitet.

Innehåll och pedagogik

Utbildningen är en distansutbildning via webb. Det innebär aktivt lärande enskilt eller i samarbete med andra. Kursdeltagarna förväntas lösa fallbaserade uppgifter som ska skickas in. Deltagaren erhåller en webbinloggning för att nå kursmaterialet som består av inspelade föreläsningar, uppgifter och kompletterande studiematerial.
Bedömning av kursdeltagares förvärvade kompetens sker genom inlämnade svar på studieuppgifterna. För examination krävs godkända inlämnade svar på studieuppgifter.
Kursledare bedömer och ger återkoppling till deltagarnas inskickade svar på uppgifterna och besvarar frågor.
Föreläsningarna har producerats av experter inom området smärta.
Utbildningen består av de tre delkurserna nedan, som kan väljas efter utbildningsbehov och intresse.

Kurslitteratur
Werner och Leden (redaktörer), Smärta och smärtbehandling (2010) Stockholm, Liber.
Boken innehåller ett mycket stort antal referenser.

Akut smärta

 • Introduktion MW
 • Psykofysiologi (Smärtfysiologi, avancerad MW; Psykologiska aspekter vid långvarig smärta MR; Smärtanalys MW)
 • Farmakologi (Farmakologi, avancerad nivå MW; Genombrottssmärta MW; Biverkningar vid smärtbehandling MW)
 • Behandlingsstrategi (Multimodal smärtbehandling MW)
 • Icke farmakologisk behandling (Akupunkturbehandling vid smärta MW, AJ; TENS Transcutan elektrisk nervstimulering MW; Neurokirurgiska smärtbehandlingsmetoder avancerad nivå MW)

Cancerrelaterad smärta

 • Introduktion MW
 • Psykofysiologi (Smärtfysiologi, avancerad MW; Psykologiska aspekter vid långvarig smärta MR; Psykosociala aspekter MH; Sociala aspekter vid smärta EM; Smärtanalys MW)
 • Farmakologi (Farmakologi, avancerad nivå MW; Biverkningar vid smärtbehandling MW; Genombrottssmärta MW)
 • Behandlingsstrategi (Multimodal smärtbehandling MW)
 • Onkologisk och icke farmakologisk behandling (Neurokirurgiska smärtbehandlingsmetoder avancerad nivå MW; Kirurgisk smärtbehandling BA, JN; Strålbehandling IK, JD; Cytostatikabehandling AH, IV)
 • Övriga smärtbehandlingsmetoder (Akupunkturbehandling vid smärta MW, AJ)

Långvarig smärta

 • Introduktion MW
 • Psykofysiologi (Smärtfysiologi, avancerad MW; Psykologiska aspekter vid långvarig smärta MR; Sociala aspekter vid smärta EM; Smärtanalys vid långvarig smärta MK)
 • Farmakologi (Farmakologi, avancerad nivå MW; Biverkningar vid smärtbehandling MW)
 • Behandlingsstrategi (Långvarig smärta JB; Konsultation angående patienter med långvarig icke malign smärta JB)
 • Icke farmakologisk smärtbehandling (Akupunkturbehandling vid smärta MW, AJ)
 • Specifika smärttillstånd (Artros och artrit IL; Långvarig muskuloskeletal smärta CC; Ryggsmärta MK)

Författare

 • Anna Johnsson, AJ
 • Bertil Axelsson, BA
 • Christer Carlsson, CC
 • Eva Mattsson, EM
 • Ido Leden, IL
 • Jan Degerfält, JD
 • Janne Biörklund, JB
 • Johan Nilsson, JN
 • Mads Werner, MW
 • Marcelo Rivano, MR
 • Maria Hellbom, MH
 • Mats Karlsson, MK

Avgifter

Avgift per delkurs är 5 000 kr plus moms.
I avgiften ingår allt online-material och handledning.

Till anmälan