Vi använder cookies

Vi använder cookies från Google för att låta Google lagra data om våra besökare.
Det betyder att Google kommer lagra information om din web-läsare och din IP-adress. Med dessa data kan vi på LäraNära stilla vår nyfikenhet kring när besökare är vår sida och var de befinner sig i världen.
Vi tillåter inte att Google sparar data för att användas för annonsering.

Godkänner du detta?
(Du har redan godkänt tidigare)
(Du har nekat detta tidigare)

   
;

Kunder som anlitat oss

Cytostatikakörkort för sjuksköterskor, utbildning inom sorgbearbetning, kurser i onkologi, slöjdutbildning för skolelever. LäraNära är plattformen för utbildningar online –från instruktionsfilmer till specialistutbildningar. Här kan du läsa om några av våra samarbeten.

 

Cytostatikakörkortet för sjuksköterskor. Denna mycket framgångsrika kurs har getts till över tusen sjuksköterskor inom cancervården under de senaste tio åren. Den täcker såväl kliniska aspekter som arbetsmiljöaspekter i samband med behandling med cytostatika. Kursen ges av Regionalt CancerCentrum i Göteborg, Regionalt CancerCentrum Stockholm Gotland samt diverse klinker över landet i Jönköping, Växjö, Gävle, Karlstad med flera.

I Danmark har Københavns Professionshøjskole (tidigare Professionshøjskolen Metropol) sedan många år gett en kurs i kemoterapi för Danska sjuksköterskor (Motsvarande det svenska Cytostatikakörkortet). Man är nu inne på andra generationens kursinnehåll och antalet kursdeltagare är över hundra per år i en utbildning som är en de facto-standard i Danmark.
Man ger även andra specialistutbildningar för sjuksköterskor. https://www.kp.dk/

Lunds Universitet ger kurser för läkare och sjuksköterskor inom radioterapi samt poänggivande kurser i onkologi för blivande kontaktsjuksköterskor.
Se Flexibel utbildning för mer information.

Kursen Anatomi och fysiologi finns på både Engelska och svenska och är en del av Varians utbildningsprogram ”Access to Care”. Kontakta oss för mer information.

Consensum ger ett antal olika specialistutbildningar inom vård- och omsorg som YH-utbildningar.
Man har även Komvux-utbildningar som Vård- och omsorgsutbildning och Barn- och Fritidsutbildning
https://consensum.se

Läkemedelsbolaget Lilly ger en kurs riktad till ST-läkare, “Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom”. Se https://www.lipus.se/kurs/11316/.
LäraNära har producerat hela kursmaterialet.
https://www.lilly.com/

Det Nationale Sorgcenter || Børn, Unge & Sorg, Köpenhamn, har bland annat i uppdrag att utbilda vårdpersonal inom ämnet sorg. Under ett par månader under 2018 tog de fram ett kursmaterial som man nu ger över hela Danmark.
https://sorgcenter.dk