Vi använder cookies

Vi använder cookies från Google för att låta Google lagra data om våra besökare.
Det betyder att Google kommer lagra information om din web-läsare och din IP-adress. Med dessa data kan vi på LäraNära stilla vår nyfikenhet kring när besökare är vår sida och var de befinner sig i världen.
Vi tillåter inte att Google sparar data för att användas för annonsering.

Godkänner du detta?
(Du har redan godkänt tidigare)
(Du har nekat detta tidigare)

   
;

Ett enkelt och smidigt sätt
att lära

LäraNäras plattform är enkel och effektiv
och underlättar för studerande, kursledare och administratörer.

Det tar max en kvart att förstå hur kursen är upplagd.

Via vår webbportal kan du som kursledare skriva och spela in föreläsningar men också sköta administration kring kursdeltagare och kommunicera med enskilda elever och grupper. De moduler ni tar fram i form av mini-kurser sätts enkelt samman till en hel kurs. Modulerna kan sedan återanvändas som byggklossar i andra kurser.

Vi sköter all drift inklusive servrar, programvara och backup.

 • Enkelt och effektivt för såväl studerande som kursledare.
 • Ett komplett system, från författandet av kurs till aktivitetsrapporter och automatiska utskick av kursintyg.
 • Den studerande behöver högst en kvart för att förstå hur kursen är upplagd.
 • LäraNära sköter all drift.

Visste du att..

Av de 1 200 deltagare som startade kursen "Cytostatikakörkortet" under de första 10 åren, var det bara 2,9% som hoppade av utbildningen.

Enkelt och effektivt för dig som kursledare

 • Översikt över de studerandes framsteg och aktivitet
 • Du kan få en daglig rapport över kursdeltagarnas aktivitet och varningar för studenter som varit inaktiva alltför länge.
 • Komplett mailfunktion för att göra utskick till individer och grupper eller delar av en grupp
 • Enkel och smart export av studerande-listor med de data du väljer själv
 • Du kan skapa kursintyg som mailas till kursdeltagaren per automatik
 • Du kan skriva meddelanden till kursdeltagarna som visas mellan förutbestämda tidpunkter
 • Eget filarkiv för dina filer som kan delas till individer eller grupper
 • Delade filarkiv där du dela filer med hela grupper av studerande eller personal
LäraNära som lärplattform är oerhört genomtänkt utifrån en användarvänlig synvinkel både för studerande och oss som lärare. Den är lättnavigerad, har många funktioner som ger mig som lärare möjlighet att vara flexibel och kreativ i min distanspedagogik. Lärplattformen ger såväl studerande som lärare tydlig visuell överblick kring pågående och avklarade uppgifter, samt genomförd kunskapsinhämtning.
LäraNära har en snabb och tillförlitlig support, samt en drivkraft att ständigt förbättra och utveckla plattformens användningsområden.
Ramona Aronsson, Utbildningsansvarig Consensum, Sollentuna

Det gick lätt och snabbt för våra experter att skapa våra kurser i LäraNära. Och nu när kurserna är i full gång, får vi mängder med fina utvärderingar från kursdeltagare.
Utbildningsansvarig hos Det Nationale Sorgcenter (Det Nationale Sorgcenter || Børn, Unge & Sorg), Köpenhamn

Tabellen över studerandes resultat är guld värd. Det är supertydligt med de röda blommorna i det gröna gräset.
Administratör/Lärare på YH-utbildningar

Studera med LäraNära Online

 • LäraNära Online fungerar i vanliga webbläsare på såväl stationära datorer som läsplattor och smarta mobiler.
 • Den enkla presentationen och navigeringen i kursinnehållet gör att du är igång inom en kvart.
 • Fulltext sök i hela kursmaterialet
 • Snabb och pålitlig uppspelning av föreläsningar oavsett var i världen du befinner dig.
 • Enkelt att kommunicera via forum, kurslogg eller mail till enskilda och grupper.
 • Eget filarkiv där du samlar alla dina filer som behövs för dina studier.
Repetition - bra med LäraNära systemet. Läsa in i förväg, sedan träffar där frågor och svar diskuteras igenom. Suverän pedagogik!
Läkare på strålbehandlingskurs

Det är en positiv upplevelse att få jobba med LäraNära.
Sjuksköterska på kursen cytostatikakörkortet

Jeg har før arbejdet med E-læring, og det her er klar den mest brugervenlige. ( Jag har tidigare arbetat med e-learning och det här är helt klart det mest användarvänliga. )
Utvärdering från kurs hos Det Nationale Sorgcenter, Köpenhamn

Boka en demonstration av LäraNära

Vi visar dig hur plattformen fungerar