Vi använder cookies

Vi använder cookies från Google för att låta Google lagra data om våra besökare.
Det betyder att Google kommer lagra information om din web-läsare och din IP-adress. Med dessa data kan vi på LäraNära stilla vår nyfikenhet kring när besökare är vår sida och var de befinner sig i världen.
Vi tillåter inte att Google sparar data för att användas för annonsering.

Godkänner du detta?
(Du har redan godkänt tidigare)
(Du har nekat detta tidigare)

   
;

Skapa en egen kurs

Vi har lång erfarenhet av att ta fram kursmaterial som håller högsta kvalitet – allt från instruktionsfilmer till specialistutbildningar inom hälso- och sjukvård.

Vi bygger från start eller omarbetar befintliga material.

Ditt kursmaterial ska användas och utvecklas under många år. Därför bör det hålla en hög kvalitet. Texter ska vara tydliga, korrekta och lättförståeliga. Bildmaterialet ska vara passande, inspirerande och följa en konsekvent stil genom hela materialet. Röster i föreläsningar ska vara lätta att förstå och tåla att höras under kursens alla föreläsningar.

  • Ett kursmaterial framtaget med omsorg kan användas och leva under många år.
  • Ju tydligare materialet presenteras desto bättre kommer de studerande att kunna ta till sig materialet.
  • Ett lättförståeligt material online avlastar kursledarens arbete.
  • Ett starkt kursmaterial är ett försäljningsargument när ni lockar studerande.

Redaktionellt

Antingen förser ni oss med material eller så tar vi hjälp av experter i vårt nätverk.
Vi låter en redaktör med fackkunskaper granska alla texter språkligt, innehållsmässigt och pedagogiskt. Detsamma gäller föreläsningarna så att dessa får ett bra flyt.

Illustrationer

Utifrån föreläsarens skisser kan vi ta fram nytt originalmaterial för illustrationer och bilder. En bra bild kan förklara komplexa sammanhang och inspirera den studerande till att lägga ytterligare tid på kursmaterialet.

Studioarbete

Vi har ett kontaktnät med experter som på svenska eller engelska läser in er speaker-text på ett övertygande och varierande sätt. Vi ser till att inspelningarna håller bästa möjliga studiokvalitet samt efterbehandlar för att kvalitetssäkra föreläsningarna.

Några exempel där vi skapat innehåll

Kursinnehåll för sjukhusfysiker

Varian är världsledande tillverkare av medicintekniska produkter och programvara för strålbehandling av cancer. De har engagerat LäraNära för bygget av innehåll för sina utbildningsprogram "Access to Care"

Access to Care är ett utbildningsprogram huvudsakligen riktat till mot låg- och medelinkomstländer och syftar till att höja den professionella nivån av sjukhusfysiker och sjuksköterskor inom strålbehandling.

Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom

Läkemedelsbolaget Lilly ger en kurs riktad till ST-läkare, “Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom”. Se https://www.lipus.se/kurs/11316/.
LäraNära har producerat hela kursmaterialet.
https://www.lilly.com/

Anatomi och fysiologi

Ett komplett digitalt kursmaterial i Anatomi och Fysiologi för alla studenter inom vårdutbildning som vi själva erbjuder till utbildningar mot avancerad undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller biomedicinsk analytiker.
Läs mer